CHÍNH SÁCH CAM KẾT LỢI NHUẬN CỦA KIM LONG SEASON

Kim Long Season là tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp được đầu tư bởi Kim Long Nam Group, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội cùng chính sách cam kết lợi nhuận hấp dẫn của chủ đầu tư, yếu tố này đang tạo nên sức hút được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Phối cảnh tổng thể dự án Kim Long Season

1. Miễn phí 15 Đêm nghỉ mỗi năm tại Kim Long Season

  • Đêm nghỉ miễn phí: 15 đêm trên mỗi năm
  • Đối tượng: Chủ sở hữu căn hộ hoặc Khách Mời.
  • Chi phí: chi phí của đêm nghỉ chỉ tính bao gồm giá phòng và bữa sáng.

Việc sử dụng “Đêm nghỉ miễn phí” tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của Căn Hộ Dịch Vụ Khách Sạn tại thời điểm đặt phòng. Chủ Sở Hữu căn hộ tại dự án Kim Long Season Mỹ Khê phải cung cấp cho Bên Quản Lý Thuê thông báo bằng văn bản để đặt bất kỳ đêm nghỉ dưới tên của Chủ Sở Hữu hoặc bất kỳ Khách Mời của Chủ Sở Hữu nào. Chủ Sở Hữu cần cung cấp thông báo đó cho Bên Quản Lý Thuê không ít hơn 30 ngày trước lịch đi của Chủ Sở Hữu (mùa thấp điểm) và trước 90 ngày (mùa cao điểm)
  • Trao đổi kỳ nghỉ

+ Được trao đổi kỳ nghỉ với tỉ lệ 1:1 đối với các Căn hộ dịch vụ khách sạn khác thuộc sở hữu của Kim Long Nam Group trên toàn Việt Nam như Huế, Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tầu (nếu có)

+ Được trao đổi kỳ nghỉ với cùng hạng với trong hệ thống khách sạn do đơn vị Manhatton (MHG) quản lý trên toàn thế giới với tỉ lệ quy đổi do MHG thông báo tại từng thời điểm.

2. Lợi nhuận cam kết của dự án Kim Long Season Mỹ Khê


Dự án Kim Long Season Đà Nẵng cam kết lợi nhuận 10%/ Giá mua căn hộ dịch vụ khách sạn trên 01 năm trong 5 năm vận hành khai thác đầu tiên. Kỳ hạn thanh toán lợi nhuận cam kết cho khách hàng 06 tháng/lần.

  • Từ năm thứ 6 đến năm thứ 10: Cam kết chia sẻ “lợi nhuận phòng gộp” ti lệ 80:20. Nhưng mức lợi nhuận cam kết tối thiểu không dưới 10% giá trị căn hộ. Định nghĩa rõ ràng “Lợi Nhuận Phòng Gộp” là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý khai thác vận hành để tránh tranh chấp về sau. Vấn đề này được thể hiện tại hợp đồng mua bán căn hộ dịch vụ, các điều khoản chính được lưu ý tại Phụ Lục Số 1 của Báo cáo này.
  • Từ năm thứ 11 căn cứ theo báo cáo của đơn vị quản lý, tình hình thị trường sẽ cũng đánh giá lại tỉ lệ chia sẻ lợi nhuận cam kết.

0918.903.999